ÚVOD

V dnešní uspěchané době,kdy jde vždy v první řadě jen o peníze,zapomínáme na to,že i my

lidé pocházíme z přírody coby živočišný druh.Bohužel na ostatní druhy a přírodu

v zaslepenosti mamonu už zapomínáme.A přitom stačí tak málo.Být opět lidmi.

Příroda je moudro a ne nevyčerpatelný zdroj.